EU projektNaziv projekta - Povećanje konkurentnosti društva nabavkom integriranih programskih rješenja i računalne opreme Kratki opis projekta - Dana 24.02.2017., poduzeće Amarilis d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Povećanje konkurentnosti društva nabavkom integriranih programskih rješenja i računalne opreme“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.03.0294. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Projektom će se utjecati na uvođenje i optimiziranje 12 poslovnih procesa poduzeća uključujući strateško planiranje, upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabavu, prodaju, upravljanje dokumentima, informatičku podršku i kontrolu rada. Na taj način želi se osigurati rast kroz strateške ciljeve: jačanje prodajne mreže, smanjenje administrativnog tereta poduzeća, ostvarivanje kvalitetnih dugoročnih partnerskih odnosa s našim kupcima i dobavljačima, stalna edukacija i kontinuirano ulaganje u ljudske resurse, povećanje produktivnosti tvrtke uvođenjem informatičkih tehnologija, povećanje dostupnosti komunikacijskih i tehnoloških rješenja u poslovnoj infrastrukturi tvrtke.

Ciljeviprojekta–Opći cilj projekta je razvoj mikro, malih i srednjih poduzetnika u područjima s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske. Specifični ciljevi projekta su: Optimiziranje poslovnih procesa te smanjenje administrativnog tereta poduzeća, te poboljšanje tržišnog položaja poduzeća te povećanja konkurentnosti poslovanja.

Očekivani rezultati projekta–
Isto tako, provođenje aktivnosti projekta dovesti će do sljedećih rezultata (u periodu od 2 godine nakon završetka provedbe projekta u odnosu na prihod u godini prije podnošenja projektne prijave):
Ukupna vrijednost projekta - 1.335.518,11 kn
Prihvatljivi troškovi - 1.041.251,69 kn
EU sufinanciranje projekta - 937.126,52 kn
Razdoblje provedbe projekta - siječanj 2017. do siječanj 2018.
Kontakt osoba za više informacija - Hrvoje Alerić, amarilis1@vu.t-com.hr, +385 98 1617615

Više informacija na:
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Amarilis d.o.o.