AMARILIS KOOPERACIJA

započinje sa radom 2008. godine na površini od cca. 75000m² na prostoru Nijemaca.
U kooperaciji kvalitetno pratimo naše kooperante putem usluge ili roba koje su im potrebne za nesmetano obavljanje svakodnevnih poslova u ratarskoj proizvodnji.

Usluge koje obavljamo: