Nabava
U sklopu provedbe projekta ”Povećanje konkurentnosti društva nabavkom integriranih programskih rješenja i računalne opreme ” sukladno prilogu 4. “Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi” AMARILIS d.o.o. objavljuje slijedeće postupke javne nabave:

Nabava programskih rješenja i obukeObavijest o nabavi (OoN).docx
Dokumentacija za nadmetanje.docx
Prilog 1. Ponudbeni list - Opcija 1 (samostalni prijavitelj).docx
Prilog 1. Ponudbeni list - Opcija 2 (zajednica ponuditelja).docx
Prilog 1. Ponudbeni list - Dodatak 1 - podaci o podizvoditeljima.docx
Prilog 2. Izjava o nepostojanju razloga isključenja.docx
Prilog 3. Izjava o ispunjenju uvjeta kvalifikacije.docx
Prilog 4. Tehničke specifikacije.docx
Prilog 5. Troškovnik.docx
Amarilis - Nabava 2 Odluka o najboljoj ponudi 20.04.2017 .pdfU sklopu provedbe projekta ”Povećanje konkurentnosti društva nabavkom integriranih programskih rješenja i računalne opreme ” sukladno prilogu 4. “Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi” AMARILIS d.o.o. objavljuje slijedeće postupke javne nabave:

Nabava računalne opreme i ostale opreme i uređaja te njihovo instaliranje.Obavijest o nabavi (OoN).docx
Dokumentacija za nadmetanje.docx
Prilozi uz DZN.zip
Odluka o odabiru.pdf