Proizvodnja stočne hrane

U našoj ponudi je vrhunska smjesa AMARILIS, proizvedena u vlastitim kapacitetima tvornice stočne hrane. Asortiman se sastoji od potpunih i dopunskih smjesa po segmentima goveda, svinja, peradi kao i ostalih vrsta smjesa prema recepturi kupca, u pakiranjima od 10, 20 i 40 kg.
Paleta ponude je upotpunjena i komponentama u rinfuzi ili vreči, kao što su suncokretova pogača, suncokretova sačma, sojina sačma, stočno brašno, pogača uljane repcice, dehidrirana lucerka, repin rezanac, kalcit, sol, monokalcij, stočni kvasac itd.
Proizvodnja stočne hrane je u sustavu kontrole HACCP-u.